Amnestys Kvinnorättsgrupp söker kassör

Amnesty International, Malmö

Var?Malmö
När?Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Politisk påverkan
Vad?Administrativa uppgifter, Opinionsbildning/aktivism

Vill du arbeta för kvinnors rättigheter?

Vår tids största människorättsskandal är kränkningen av kvinnors rättigheter. Problemet är utbrett och komplext där kvinnor möter våld både i samhället och i sitt eget hem, i krig och i fredstid. Våldet mot kvinnor är till och med en del av vissa länders lagar. Vi i Amnesty kan inte acceptera detta och letar därför efter personer som är intresserade av att hjälpa till med arbetet mot ett universellt erkännande och realisering av kvinnors rättigheter.

Som kassör deltar du i gruppens arbeta men kontrollerar även gruppens bankkonto och ansvarar för gruppens utgifter. Vid behov har du ansvaret för att söka bidrag till större kampanjer och aktiviteter. Du redovisar gruppens utgifter, men enbart bidragen till större kampanjer och aktiviteter. Till sist är du ansvarig att föra över pengar från gruppens bankkonto när en gruppmedlem betalat en nödvändig utgift.

Du behöver ingen tidigare erfarenhet av att vara kassör! Allt som krävs är ett intresse för kvinnors rättigheter! Är du intresserad av att lära dig mer om Amnesty och kvinnorättsgruppen? Gå med!

Specifika önskemål eller information: 
Inga tidigare erfarenheter krävs
Minimiåtagande: 
2 timmar i veckan med möten varannan vecka. Uppdraget gäller 1 år.
När och var genomförs uppdraget: 
Malmö
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.