Amnestys Kvinnorättsgrupp söker kommunikationsansvarig

Amnesty International, Malmö

Var?Malmö
När?Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Politisk påverkan
Vad?Information och kommunikation, Opinionsbildning/aktivism

Vår tids största människorättsskandal är kränkningen av kvinnors rättigheter. Problemet är utbrett och komplext där kvinnor möter våld både i samhället och i sitt eget hem, i krig och i fredstid. Våldet mot kvinnor är till och med en del av vissa länders lagar. Vi i Amnesty kan inte acceptera detta och letar därför efter personer som är intresserade av att hjälpa till med arbetet mot ett universellt erkännande och realisering av kvinnors rättigheter.

Just nu söker vi någon som kan ansvara för våra sociala medier (Instagram och Facebook). Du ansvarar för att uppdatera gruppens sociala medier med relevant och kontinuerlig information. Det inkluderar att skriva och lägga upp inlägg om gruppens kommande och pågående aktiviteter samt att ha koll på Amnestys Sveriges och andra kvinnorättgruppers konton för att dela relevanta inlägg. Det finns utrymme att vara kreativ i användningen av inlägg, stories, live-streams m.m.

Du behöver ingen särskild erfarenhet av sociala medier, utan det räcker om du använder det privat. Det viktigaste är att du är intresserad av att arbeta för kvinnors rättigheter! Är du intresserad av att lära dig mer om Amnesty och kvinnorättsgruppen? Gå med!

Specifika önskemål eller information: 
Du behöver ingen särskild erfarenhet av sociala medier, utan det räcker om du använder det privat
Minimiåtagande: 
3 timmar i veckan med möten varannan vecka. Uppdraget gäller 6 månader.
När och var genomförs uppdraget: 
Malmö
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.