Amnestys kvinnorättsgrupp söker sekreterare

Amnesty International, Malmö

Var?Malmö
När?Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Politisk påverkan
Vad?Administrativa uppgifter, Opinionsbildning/aktivism

Vill du arbeta för kvinnors rättigheter?

Vår tids största människorättsskandal är kränkningen av kvinnors rättigheter. Problemet är utbrett och komplext där kvinnor möter våld både i samhället och i sitt eget hem, i krig och i fredstid. Våldet mot kvinnor är till och med en del av vissa länders lagar. Vi i Amnesty kan inte acceptera detta och letar därför efter personer som är intresserade av att hjälpa till med arbetet mot ett universellt erkännande och realisering av kvinnors rättigheter.

Just nu söker vi dig som vill ta mer ansvar och utöver det utåtriktade arbetet är intresserad av att arbeta mer administrativt. Som sekreterare ansvarar du för att föra protokoll över gruppmöten. Du arbetar nära gruppsekreteraren (ordförande) för att se över gruppens mejl och kontakt med gruppmedlemmar. Utöver det ska du vid behov kunna leda möten och delegera uppgifter till gruppen.

Du behöver ingen tidigare erfarenhet utan allt som krävs är ett intresse för kvinnors rättigheter! Är du intresserad av att lära dig mer om Amnesty och kvinnorättsgruppen? Gå med!

Specifika önskemål eller information: 
Ingen tidigare erfarenhet krävs
Minimiåtagande: 
3 timmar i veckan med möten varannan vecka. Uppdraget gäller 1 år.
När och var genomförs uppdraget: 
Malmö
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.