Amnesty Malmö söker rekryteringssamordnare

Amnesty International

Var?Malmö
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Mänskliga rättigheter, Politisk påverkan, Upplysning och folkbildning
Vad?Administrativa uppgifter, Evenemangsuppgifter, Information och kommunikation

Amnesty International är en global organisation som kämpar för frihet, rättvisa och allas lika värde. Vi är ett globalt nätverk av människorättsaktivister som tar orättvisor personligt. Nu söker vi dig som vill engagera dig för mänskliga rättigheter och vara med och hjälpa Amnesty Malmö att växa. Som rekryteringssamordnare ingår du i en nystartad grupp som ansvarar för det lokala rekryteringsarbetet och arbetar i nära kontakt med både anställda och ideellt engagerade aktivister.

Dina uppgifter:

  • Arrangera rekryteringsträffar
  • Utbilda och inspirera nya medlemmar till att bli aktivister i en lokal grupp
  • Starta upp nya arbetsgrupper
  • Skapa och utveckla rutiner för rekrytering på lokal nivå
  • Ha löpande kontakt med nya medlemmar, förtroendevalda och anställd personal

Vi erbjuder:

  • En utmanande och givande upplevelse inom en internationell människorättsorganisation
  • En chans att göra en ovärderlig insats för Amnestys aktivism
  • En möjlighet att utvecklas som ledare med löpande stöd och utbildning från Amnestys personal
  • Vidareutbildning inom engagemang och rekrytering
  • Möjligheten att hålla dig uppdaterad på de senaste frågorna om mänskliga rättigheter och Amnesty Internationals arbete

Vi söker dig som är eller har varit aktiv i en ideell organisation eller förening och har kunskap om eller intresse av hur man utvecklar starkt och hållbart engagemang i lokal föreningsverksamhet. Du är nyfiken på att lära dig mer om Amnesty och mänskliga rättigheter och vill spela en viktig roll i att stärka den globala människorättsrörelsen. Du är bekväm med att tala inför grupp på svenska och engelska samt har förmågan att engagera och vara lyhörd.

Specifika önskemål eller information: 
Alla rekryteringssamordnare får en grundutbildning om Amnesty och mänskliga rättigheter, aktivism och påverkan, frivilligengagemang och ledarskap. Genom löpande kontakt med personal på Amnesty kommer du få kontinuerligt stöd i ditt arbete. Inga förkunskaper om rekrytering krävs, vi kommer ge dig den utbildning och de verktyg du behöver.
Minimiåtagande: 
Uppdraget sker på ideell basis (oavlönat) och tar uppskattningsvis 4-8 timmar i månaden. För att uppnå stabilitet i arbetsgruppen ser vi gärna att du vill engagera dig under minst ett år.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget utförs löpande. Tid och plats för möten och aktiviteter bestäms tillsammans med övriga rekryteringssamordnare.
Organisation: 
Amnesty International
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.