Malmö - Låt inte företag kränka mänskliga rättigheter! Bli aktiv i grupp som jobbar för företagsansvar

Amnesty International

Var?Malmö
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Mänskliga rättigheter, Politisk påverkan, Upplysning och folkbildning
Vad?Evenemangsuppgifter, Information och kommunikation, Opinionsbildning/aktivism

Läser du ofta nyheterna och blir chockad över hur hemskt människor behandlas världen över? Känner du att du skulle vilja ändra på det? Då är ett engagemang inom Amnesty perfekt för dig! Vi är en global organisation som dagligen jobbar för att de mänskliga rättigheterna ska gälla alla, alltid. Genom att gå med i en Amnestygrupp organiserar ni er i gruppen för att utföra följande uppdrag:

1. Att utöva påtryckningar på makthavare. Varje år skickas miljoner brev och petitions-listor från Amnestys grupper till diverse makthavare, där vi kräver att dessa ministrar, presidenter och statsöverhuvuden ska efterleva de mänskliga rättigheterna i deras länder. Amnesty arbetar även med lobby gentemot exempelvis ambassader eller mellanstatliga organ som FN och EU.

2. Att nå ut med information om mänskliga rättigheter. Detta kan göras på diverse sätt, för att skapa opinion kring dessa frågor. Man kan hålla föredrag, dela ut flygblad, affischera, skriva insändare, ha utåtriktade aktiviteter på stan, arrangera föreläsningar och seminarier etc etc. Ni bestämmer själva i gruppen vilket arbete som passar just er.

Nu söker vi medlemmar till en arbetsgrupp som jobbar med företagsansvar och mänskliga rättigheter. Det innebär att ni främst arbetar för att de mänskliga rättigheterna ska efterföljas i företagsverksamhet, att företag ska ställas till svars av stater när de är medskyldiga till att kränkningar av mänskliga rättigheter sker, samt att säkerställa att de som drabbats av kränkningar får den upprättelse de behöver och förtjänar. Arbetet bedriver ni genom att skapa opinion riktad mot allmänheten kring företagsansvar, till exempel som att göra utåtriktade aktiviteter, arrangera seminarier eller föreläsningar, skriva debattartiklar eller insändare samt informationstexter till tidningar. Ni kommer också skapa mötesplatser för andra Amnesty-medlemmar som är intresserade av företagsansvar och förmedla tips och idéer kring arbetet till dem. Ett aktuellt fall som ni kommer arbeta med är att hålla de Nigerianska myndigheterna ansvariga för att ställa Shell till svars för att ha förgiftat lokalbefolkningens vatten i Nigerdeltat. Där finns ingen annan tillgång till rent vatten och därför tvingas de antingen dricka det förgiftade vattnet, eller lägga pengarna på vatten istället för mat.

Även kampanjen“Visa handlingskraft!” syftar alltså till att sätta press på Sveriges regering för att få till en lagstiftning om företags respekt för mänskliga rättigheter och miljö. Kampanjen uppmanar regeringen att aktivt bidra till processen med att ta fram ett gemensamt regelverk på EU-nivå. 14 civilsamhällesorganisationer är initiativtagare till kampanjen som också i nuläget stöds av en rad små och stora svenska företag, och åtta stora fackliga organisationer.

Specifika önskemål eller information: 
Gruppen kommer arbeta med att bedriva politisk påverkan, bilda opinion och informera. Det spelar ingen roll om du är en expert på mänskliga rättigheter eller om du bara är nyfiken. Det är ett utmärkt tillfälle att lära sig! Vi erbjuder många utbildningar bland annat Amnesty ABC som är vår grundutbildning som primärt riktar sig till nya aktivister i Amnesty, eller till dem som är på väg in i vår verksamhet. Utbildningen består av tre delar. Den första delen innehåller grundläggande information om Amnesty och de två andra delarna är fördjupningar. Att vara aktiv i Amnesty är gratis, den enda avgiften är för medlemskap vilket kostar 240 kr/år.
Minimiåtagande: 
Ni i gruppen bestämmer hur ni vill engagera er, men tillräckligt för att vara en produktiv grupp.
När och var genomförs uppdraget: 
Malmö, kontinuerligt framåt
Organisation: 
Amnesty International
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.