Malmö- Vi söker kreativa ledare till kampanjutskottet!

Amnesty International

Var?Malmö
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Internationellt arbete i Sverige, Mänskliga rättigheter, Politisk påverkan
Vad?Evenemangsuppgifter, Information och kommunikation, Ledarskap och samordning

Vi söker just nu engagerade aktivister till ett ledaruppdrag i kampanjutskottet!

Uppdraget går ut på att leda och mobilisera aktivister lokalt inom arbetet kring Amnesty Internationals kampanjer och andra områden i syfte att synliggöra Amnesty International i Malmö samt nå största möjliga påverkan inom kampanjerna. Detta görs genom ett tätt samarbete med Amnestys aktivistgrupper, andra aktivister med ledaruppdrag samt anställda på Malmökontoret. Mer konkret görs mobiliseringen av grupper, aktivister och andra intresserade genom löpande kontakt, planeringsträffar och stöttning av grupper i deras aktioner och aktiviteter kopplade till Amnestys aktuella kampanjer. Det kan handla om att tillsammans med grupperna arrangera seminarier, kulturevenemang, manifestationer eller aktioner för att uppmärksamma och påverka i Amnestys prioriterade frågor.

Det handlar även om att hitta nya arenor och nya samarbetspartners som bidrar till synliggöra Amnesty i Malmö.

Kampanjsamordnarna förser aktivisterna med den kunskap och de verktyg som behövs för att kunna genomföra lyckade aktiviteter. Allt detta görs med stort stöd från anställda på Malmökontoret.

Vad innebär uppdraget?

 • Samordna arbetet kring Amnestys pågående kampanjer.
 • Arbeta tillsammans med Amnestys aktivistgrupper i Malmö.
 • Förmedla information om aktuella kampanjer och tillgodose aktivister med relevant kampanjmaterial.
 • Samordna workshops, planeringsmöten och gemensamma aktiviteter.
 • Arbeta med stöd av Malmöstyrelsen samt anställda på Malmökontoret för att nå ut till så många som möjligt.

Vad erbjuder vi dig?

 • Ett utmanande och givande uppdrag med stort kreativt utrymme inom en internationell människorättsorganisation.
 • Utbildning i Amnesty ABC med fokus på mänskliga rättigheter och hur Amnesty fungerar som aktivistorganisation.
 • Chansen att ta del av seminarier, utbildningar och kunskap om Amnestys prioriterade MR-områden och kampanjarbete.
 • Möjligheten att utföra viktigt, intressant och spännande kampanjarbete som leder till förändring.
 • Kunskap om hur kampanjarbete bedrivs inom Amnesty International.
 • Kontinuerlig uppbackning och stöd av anställda på Malmökontoret

Vem är du?

 • Du gillar att organisera och planera aktiviteter.
 • Du gillar att vara den som leder andra.
 • Du är engagerad i mänskliga rättigheter.
 • Du är lyhörd och använder dig av ett inkluderande arbetssätt.
 • Du är självgående och kan ta egna initiativ.
 • Du har lätt att kommunicera med andra.
 • Du har gärna erfarenhet av projektledning eller annat ledaruppdrag.
 • Du har gärna erfarenhet av ideellt arbete.
Specifika önskemål eller information: 
Ingen förkunskap krävs utan du kommer att bli erbjuden en introduktionsutbildning samt den specifika information du behöver för att komma igång. En fördel är att du har vana att prata inför folk och gillar att engagera andra. Löpande erbjuds utbildningar inom olika områden/kampanjer som Amnesty International arbetar med. Du kommer med andra ord få all kunskap du behöver för att utföra uppdraget.
Minimiåtagande: 
Uppdraget är helst på minst ett år och ca 10 timmar/ månaden
När och var genomförs uppdraget: 
Just nu sker allt arbete hemifrån men på sikt både hemifrån (den administrativa delen såsom skriva mejl/ prata i telefon) och i övrigt på kontoret i Malmö där alla träffar och möten sker med aktivister, styrelsen eller de anställda.
Tillgänglighet
 • Allergihänsyn
 • Ledarhund
 • Tillgänglig entré
 • Tillgänglig WC
Organisation: 
Amnesty International
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.