Digitala utbildningar kring ideellt engagemang under våren

Välkommen att delta på Volontärbyråns utbildningar i att leda, motivera och inkludera frivilliga. Tre separata utbildningar erbjuds under våren. Utbildningarna är öppna för föreningar i hela Sverige.

Då läget för att träffas och hålla utbildningar fortfarande är svårt kommer Volontärbyrån att genomföra tre digitala utbildningar under våren. Utbildningarna är kostnadsfria och öppna för deltagare från föreningar i hela landet. Följande utbildningar kommer att erbjudas under våren. Klicka dig vidare på respektive länk för att läsa mer om innehållet.

Att leda frivilliga i föreningslivet - Utbildningen genomförs under tre separata tillfällen med start 27 januari. Läs mer och anmäl dig här.

Motivera och behålla frivilliga - Endagsutbildning den 26 februari. Läs mer och anmäl dig här.

Inkludera fler i föreningslivet - Endagsutbildning den 16 mars. Läs mer och anmäl dig här.