Ledare sökes till föräldracirkel för föräldrar till barn med NPF

Attention Malmö

Var?Malmö / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Hälsa, Social gemenskap
Vad?Besöksverksamhet, Ledarskap och samordning, Stöd, hjälp och rådgivning

Cirkeln vänder sig till föräldrar som har barn med NPF diagnoser (Autismspektrumttillstånd, ADHD, ADD, Språkstörning etc). Vår förening möter många föräldrar som fått kämpa så hårt för sina barns rätt till god skolgång, vård och för en god framtid att de själva hamnar i psykisk ohälsa. Många vi möter känner sig ensamma i sin situation och genom denna studiecirkel vill vi öka anhörigas välmående och skapa ett erfarenhetsutbyte. Ni är inte ensamma, det finns fler som känner som er!

Syftet med föräldracirkeln
• Att ge föräldrar möjlighet att lära sig mer om hur man kan hantera de utmaningar som det innebär att ha ett barn med NPF.
• Att få träffa andra i en liknande situation för att reflektera kring egna erfarenheter och det egna välbefinnandet.
• Att öka medvetenheten och få verktyg för att kunna hantera stress och må bättre.

Riksförbundet Attention har en färdigutvecklad studiecirkel med ämnen, övningar och information. Innehållet är tänkt att handleda dig som cirkelledare i hur du kan lägga upp studiecirkeln, träff för träff. Du kommer att få färdiga förslag på innehåll och upplägg för varje träff. Du avgör själv vilka moment som passar dig och din grupp.

Specifika önskemål eller information: 
Vi ser gärna att du har erfarenhet av: NPF, samtalsmetodik och lösningsfokuserat arbetssätt. Materialet är dock förberett på ett sådant vis att ledaren tillsammans med gruppen kan utforska frågorna och därmed finns inga krav på särskild utbildning eller erfarenhet.
Minimiåtagande: 
Innehållet är baserat på 8 stycken fysiska träffar á 2,5 timme per gång och där gruppen består av max 12 personer. Rekommendationen är att genomföra träffarna varannan vecka för bästa närvaro. Tanken är att cirkeln ska kunna starta under senvåren 2021 eller hösten 2021 utifrån anmält intresse.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget kan genommföras på plats i Malmö eller digitalt via Microsoft teams. Utbildningsmaterialet finner ni här: https://attention.se/wp-content/uploads/2016/02/attention-foraldracirkelmaterial.pdf
Organisation: 
Attention Malmö
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.