Primära flikar

Briss logotyp

Bris

BRIS är en ideell organisation och vårt mål är att förbättra barn och ungdomars villkor i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Vi verkar även som opinionsbildare och remissinstans för att föra fram fakta om hur barn har det. Kärnan i BRIS verksamhet är Barnens Hjälptelefon, BRIS Mejlen och BRIS Chatt. Hit kan barn och ungdomar vända sig anonymt när de behöver få stöd och prata med en vuxen. Du kan stöda BRIS genom att bli medlem eller med en gåva. Plusgirot 90 15 04-1 och Bankgirot 901-5041.

Just nu finns inga aktuella uppdrag

Sök bland alla uppdrag