Dataklubben Äldre lär Äldre

Dataklubben Äldre lär Äldres logotyp

Dataklubben ”Äldre lär Äldre” är en ideell klubb. Klubben är en ideologiskt och politiskt obunden förening. Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer. Verksamheten skall utveckla IT-kunskapen hos seniorer, så att de kan använda sig av IT och utnyttja tjänster och andra aktiviteter, som är baserade på IT.