Gör skillnad för en ungdom i Malmö - Bli Läxhjälpare!

Drivkraft, Malmö

Var?Malmö
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Hälsa
Vad?Läxläsning

Drivkraft Malmö söker läxhjälpare i alla åldrar som kan stötta elever med deras läxor. Läxhjälpen är väldigt uppskattad av eleverna och vi märker att många har behov av hjälp.

Som läxhjälpare kommer du till en skola där vi håller i en läxhjälp och hjälper eleverna med sina läxor. På varje läxhjälpstillfälle finns det alltid en ansvarig från Drivkraft. Den ansvarige ser till att läxhjälpen är bemannad av läxhjälpare. Du hjälper eleverna med någon specifik läxa eller jobbar vidare i något ämne som eleverna behöver extra stöd i och du ställer upp så ofta du har möjlighet. Vi bemannar med frivilliga som förutom att hjälpa till är goda förebilder för eleverna. Vi strävar efter att bygga goda relationer och agera som bollplank. Våra läxhjälpare är inte lärare utan försöker i första hand komplettera det arbete som föräldrarna hemma förväntas göra.

Vi har alltid med oss fika för att fylla på energiförrådet och vi strävar efter att hela läxhjälpen förflyter i en god anda.

Här har vi läxhjälp:

Värner Rydenskolan, Oxievångskolan, Videdalsskolan, Rosengårdsskolan, Möllevångsskolan, Hermodsdalsskolan, Mellersta Förstadsskolan, Bäckagårdsskolan, Kroksbäcksskolan, Dammfriskolan, Ribersborgsskolan, Bergaskolan, Munkhätteskolan, Risebergaskolan, Örtagårdsskolan, Lorensborgsskolan, Dibberskolan, Holmaskolan, Neptuniskolan, Kirsebergsskolan.

MÅNDAG

Kroksbäck 15:15-16:15(åk9)

Möllevången 14:30-15:30 (åk9)

MFF 15:00-16:00

Kirseberga 14:30-15:40 (åk4-6)

Berga 16:00-17:00 (åk9)

Munkhätte 14:00-15:15 (åk9)

TISDAG

Kroksbäck 14:45-15:30 (åk4-6)

Kroksbäck 15:40-16:30 (åk9)

Rosengård 14:50-15:50 (åk9)

Örtagård 15:00-16:00 (åk9)

Mellersta F 14:30-15:30 (åk9)

Videdal 15:05-16:05(åk9)

ONSDAG

Ribersborg 14:20-15:15 (åk4-6)

Hermodsdal 15:00-16:00 (åk9)

Dibber 14:30-15:30 (åk4-6)

Oxie 16:00-17:00 (åk9)

Neptuni 14:30-15:30 (åk9)

Dammfri 15:00-16:00

Dammfri 15:30-16:30 (åk9)

TORSDAG

Lorensborg 14:15-15:45(åk4-6)

Bäcka 15:15-16:15

Riseberga 13:55-14:55 (åk4-6)

Holma 14:10-15:00 (åk4-6)

Värner Rydén 15:00-16:00 (åk9)

Tillsammans för ett bättre Malmö!

Specifika önskemål eller information: 
Ingen formell utbildning behövs utan engagemanget är det viktigaste. Dock är det många elever som har svårt med matematik så det är alltid ett plus att kunna det. Det är också ett plus att kunna fler språk än svenska, t.ex arabiska. Men det viktigaste är att man är flexibel, lyhörd och uppmuntrande, då kan man komma långt i sin hjälp med eleverna, oavsett ämne. Vi utbildar kontinuerligt våra läxhjälpare för att alla ska ha största möjliga glädje och trygghet i möten med eleverna.
Minimiåtagande: 
1-2h/vecka.
När och var genomförs uppdraget: 
Se schemat ovan för tider och skolor. Skriv gärna i ansökan vad du är intresserad av för dag och tid.
Organisation: 
Drivkraft, Malmö
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.