Hela Sverige för global hållbar utveckling! Gå med i vår lokalgrupp i Malmö

Föreningen för Utvecklingsfrågor

Var?Malmö / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Internationellt arbete i Sverige, Social gemenskap, Upplysning och folkbildning
Vad?Evenemangsuppgifter, Kreativa uppdrag, Ledarskap och samordning

Känns det ibland som att alla event händer i Stockholm? Vi på FUF tycker också att alla ska kunna engagera sig för global hållbar utveckling och har därför 10 lokalgrupper runtom i landet! Bor du i Malmö så är du varmt välkommen att gå med i lokalgruppen!

Som ideellt aktiv i en lokalgrupp får du väldigt fria händer att arrangera events som lockar fler i din stad att engagera sig för global hållbar utveckling. Det brukar hända mycket i lokalgrupperna - allt från filmvisningar, pubquiz, workshops, seminarier, redaktionsmöten för att skicka in artiklar till FUF - med mycket mera!

Ni behöver:

 • Anordna minst 3 aktiviteter per termin.
 • Vara minst 2 personer
 • Se till att alla i lokalgruppen är medlemmar i FUF
 • Ha en ansvarig som sköter kontakten med FUF:s kansli
 • Ha ett uppstartsmöte varje termin där ni skriver protokoll
 • Rapportera från era aktiviteter

FUF:s kansli kommer att:

 • Vara bollplank för era idéer och aktiviteter
 • Erbjuda er att välja bland färdiga seminariepaket med talare från vårt nätverk
 • Lägga in era aktiviteter i vårt välbesökta kalendarium
 • Korrekturläsa och publicera era eventuella texter på vår hemsida
 • Bjuda in er till våra utbildningar och nätverksträffar
 • Erbjuda er platser i vårt mentorskapsprogram

Anmäl intresse i formuläret nedan. Varmt välkommen att höra av dig till oss med frågor!

Specifika önskemål eller information: 
Ni behöver inga förkunskaper! Ni kommer få stöttning från FUF:s kansli i alla steg på vägen.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget är löpande och uppstartsmöten hålls vid varje terminsstart.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.