Primära flikar

Fredrika Bremer Malmös logotyp

Fredrika Bremer Malmö

Malmöfredrikorna är en nystartad krets där du kan vara med att forma verksamheten för att främja jämställdhet i hem, arbetsliv och samhälle. Hundra år efter att kvinnor fick rösträtt i Sverige finns det fortfarande många utmaningar, men det finns också många möjligheter att engagera sig – i stort eller smått – för att medverka till ett jämlikare samhälle och för att öka kunskapen om hur vi kan minska klyftorna. 2020-2021 har vi fokus på våld i nära relationer.

Kretsen kommer att bjuda in till föreläsningar och arrangera studiecirklar samt kurser inom ämnet jämställhet. Vi vill vara en inkluderande krets där alla kan känna sig hemma, oavsett kön, ålder eller förmåga.