Volontär till Barn till ensamma mammor

Fryshuset, Barn till ensamma mammor, Malmö

Var?Malmö
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Kvinnor
Vad?Evenemangsuppgifter, Kreativa uppdrag

Du ska stödja barnen i sina aktiviteter, följa med oss på våra utflykter (Malmö- Skåne), vara med på våra mamma-barn träffar. Du som volontär är med oss i teamet.

Barn till Ensamma Mammor arbetar för att stödja barn som lever med sin ensamstående mamma under ekonomisk och/eller social utsatthet. Vi gör det utifrån ett hälsofrämjande perspektiv med fokus på barnens och mammornas vardagssituation.Vi anordnar regelbundna aktiviteter, utbildningar och inspiration som ger både konkret stöd i vardagen och en extra guldkant i tillvaron. Vad erbjuder verksamheten?

Här kan ensamstående mammor som längtar efter en barnvänlig, kostnadsfri och inspirerande verksamhet delta. Vi erbjuder aktiviteter, gemenskap, lek och stöd för både mammor och barn (0-18).

Specifika önskemål eller information: 
Polisregisterutdrag för övrigt arbete och kontakt med barn. Barn- och ungdomsvana. Alla språkkunskaper är välkomna.
Minimiåtagande: 
10 timmar per månad.
Adress: 
Sofielundsvägen 5
Malmö
När och var genomförs uppdraget: 
Vi kommer överens om det tillsammans.
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.