Pålitlig och barnkär gymnastikledare till barngrupper

Gymnastikklubben Motus-Salto

Var?Malmö
När?Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Sport och hobby
Vad?Ledarskap och samordning, Praktiska uppgifter, Utbildning

Barn blir smarta av gympa! Motus-Salto söker ledare till våra barngrupper. Kan du bidra med en eller två timmar i veckan av din fritid för att hjälpa föreningen fortsätta aktivera barnen i Malmöområdet? Vi behöver just dig(!) så hör av dig till oss.

En barnledare måste vara organiserad och strukturerad, men framför allt måste en barnledare kunna sprida glädje och trygghet till deltagarna i gruppen.

Ett gymnastikpass är 60 min långt och under passen får deltagarna träna på olika gymnastiska övningar och det sociala samspelet med övriga i gruppen.

I ledarteamet finns alltid minst 2 ledare och vi strävar efter att minst en av ledarna i teamet ska känna till gymnastik. Om en ledare inte är bekant med gymnastiken är det viktigaste att den är öppen för att lära sig.

Specifika önskemål eller information: 
För uppdraget krävs ingen utbildning, då vikt istället läggs på personlig lämplighet. Våra nya barnledare får känna på rollen ihop med en mer erfaren ledare, under en termin. Om den nya barnledaren vill vara kvar efter den första terminen kan den erbjudas utbildning via Gymnastikförbundet, för att kunna påbörja sin karriär i föreningen. De som ska börja hos oss måste inkomma med ett utdrag ifrån polisens belastningsregister (Arbete i annan verksamhet än skola och barnomsorg) innan uppdraget kan starta.
Minimiåtagande: 
Uppdraget är minst 1 timme långt, minst 1 dag/v. Kan vid lämplighet och överenskommelse bli längre och flera kvällar i veckan samt på helger. Uppdraget varar en termin (ca 15 veckor) med möjlighet till förlängning.
När och var genomförs uppdraget: 
Föreningen har ca 35 barngrupper. Dessa är utspridda över stora delar av Malmö och på alla vardagar mellan kl 17-19 samt på helgerna mellan kl 9-16. Vilken eller vilka grupper som ska ingå i uppdraget kommer vi fram till tillsammans, beroende på ledarens tillgänglighet och föreningens behov.
Tillgänglighet
Uppdraget utförs i flera av Malmö Stads gymnastiksalar och gymnastikhallar. Vissa har tillgänglig entré och WC medan andra inte har det.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.