IM, Malmö

IM, Malmös logotyp

RådRum ger gratis råd och vägledning – neutralt, konfidentiellt och opartiskt till personer som behöver hjälp att navigera i det svenska samhället. Vi gör detta genom utbildade frivilligrådgivare. RådRum vänder sig till personer som är nya i Sverige men alla är välkomna. RådRum ska stärka egenmakten hos personer som är nya i Sverige genom att förbättra deras möjligheter att ta tillvara sina rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samma utsträckning som resten av befolkningen.