Vill du bidra till ömsesidig integration i Malmö och få ledarskapserfarenhet?

Individuell Människohjälp/IM, Skåne

Var?Malmö
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Social gemenskap
Vad?Administrativa uppgifter, Ledarskap och samordning, Språkträning och översättning

IM – Individuell Människohjälp söker en Gruppledare till Språkfika i Malmö.

IM:s Språkfika Malmö söker en gruppledare som vill starta upp, koordinera och driva verksamheten tillsammans med andra volontärer. Du kommer också få stöd av organisationsutvecklare som kommer att stötta om och när du behöver och finns med dig vid uppstart.

Behovet av att träffa andra under den aktuella situationen som råder i Sverige just nu är stor. IM Språkfika Malmö möjliggör att nyanlända och etablerade får ett ömsesidigt utbyte med varandra och du får nya vänner man kanske inte annars skulle träffa! Vår verksamhet har nu flyttat utomhus pga. den rådande situationen i Sverige.

Vår nuvarande gruppledare kommer vara kvar i gruppen och kommer att finnas som stöd.

Som gruppledare har du ett viktigt ansvar, inklusive nedanstående punkter, varav några även kan delegeras i volontärgruppen.

Uppdraget som gruppledare är att:

• Introducera nya volontärer till verksamheten och se så att volontären trivs

• Uppdatera kontaktlistan med aktiva volontärer i din grupp och meddela styrelsen om fler behöver rekryteras

• En gång per termin samla volontärgruppen för planering, erfarenhetsutbyte eller annat gemensamt event beroende på behov

• Hålla koll på antalet deltagare och volontärer, och hålla koll på hur nöjda deltagare är med aktiviteten och om något borde förbättras

• Skriva en verksamhetsplan (oktober) samt verksamhetsberättelse (december) tillsammans med volontärgruppen.

• Ansvara för att lämna in kvitton från inköp till verksamheten (fika), till lokalföreningens kassör

• Överlämna uppdraget som gruppledare till en ny person när du slutar

Specifika önskemål eller information: 
Du kommer få introduktion om IM av organisationsutvecklare och det kommer finnas löpande fortbildning om önskan finns. Du är en drivande, lösningsfokuserad person som ser möjligheter och bidrar med kreativa idéer till verksamheten. Önskvärt om du har erfarenhet av att starta upp nya verksamheter men inget krav.
Minimiåtagande: 
Ca 1 ggn varje vecka, kvällstid.
När och var genomförs uppdraget: 
Tisdagar mellan kl. 17.30-18.30, centrala Malmö
Tillgänglighet
Verksamheten kommer att bedrivas online
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.