Kvinnokraft söker dig som vill engagera dig frivilligt!

Individuell Människohjälp/IM, Sverige

Var?Malmö / Distansuppdrag
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Kvinnor, Sysselsättning och arbete
Vad?Språkträning och översättning, Stöd, hjälp och rådgivning

Kvinnokraft söker dig som vill engagera dig frivilligt!

IM har över 80 års erfarenhet av bistånds- och utvecklingssamarbete. Vi bekämpar fattigdom och utanförskap genom att stärka människor och gräsrotsrörelser så att de av egen kraft kan förändra sin situation och skapa hållbar förändring.

Vår vision är en rättvis och medmänsklig värld där alla människor har samma rättigheter och möjligheter. Alla ska kunna förverkliga sina liv efter sin egen vilja. Vi är övertygade om att alla människor har en inneboende kraft att kunna förändra sin situation.

Kvinnokraft är ett projekt startat av IM (Individuell Människohjälp) som erbjuder kvinnor en trygg samlingsplats för gemenskap och självförverkligande. Syftet med projektet är att hjälpa utrikesfödda kvinnor att hitta rätt sysselsättning. Vi letar efter volontärer som kan stötta våra deltagare.

Du kan välja mellan två uppdrag

Uppdrag (1): Gemensamma träffar

Som volontär kan du hjälpa våra deltagare genom att delta i våra gemensamma träffar en gång i veckan och där hjälpa våra deltagare att t.ex. skriva CV, personligt brev, träna på anställningsintervju, söka information om olika utbildningsvägar mm.

Uppdrag (2): Bli en språkvän!

Många av våra deltagare behöver utveckla sitt språk. Som volontär kan du hjälpa våra deltagare genom att träna svenska på telefon med en av våra deltagare en gång i veckan mellan 15 till 30 minuter.

Specifika önskemål eller information: 
Detta är ett uppdrag för dig som vill hjälpa utrikesfödda kvinnor att utvecklas. Det är bra om du: 1. är öppen och nyfiken. 2. behärskar det svenska språket bra. 3. har erfarenhet av att söka jobb och/eller utbildning i Sverige. Vi söker också flerspråkiga personer som behärskar både svenska och något annat språk t.ex. arabiska, dari, somaliska.
Minimiåtagande: 
4 -10 månader 30 minuter-två timmar i veckan/varannan vecka
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdrag 1: Gemensamma träffar Vi ses en gång i veckan på torsdagar kl.10.00-12.00 på Mötesplats Varda i Rosengård. P.g.a. COVID-19 har vi också en del träffar på distans via Zoom eller utomhus beroende på vädret. Uppdrag 2: Bli en språkvän! Du kan själv bestämma tillsammans med din språkvän när ni ska höras på telefon. Det viktiga är att ni hörs en gång varje vecka.
Tillgänglighet
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.