Hjälp barn och kvinnor med läxor och svenska

Junction of Friends

Var?Malmö
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Kvinnor, Sport och hobby
Vad?Läxläsning, Språkträning och översättning, Stöd, hjälp och rådgivning

Vi arbetar med förening för att hjälpa barnen med sina läxor efter skolan OCH för att hjälpa dem att förstå svenskt utbildningssystem.

Vårt andra mål är att hjälpa föräldrar, särskilt kvinnor att förstå och lära sig svenska för att få hjälpintegration i det svenska samhället på ett ordentligt sätt.

Mot bakgrund av ovannämnda mål har vänskapsförbundet Ideell Förening behov av frivilliga att komma och hjälpa barn i matematik, fysik, kemi, svenska och engelska. Volontärer behöver också för kvinnor att hjälpa dem på sitt svenska språk som nybörjare och vissa behöver hjälp i sina SFI-uppdrag och deras uthyrning med myndigheter.

Specifika önskemål eller information: 
Vi behöver volontärer som kan undervisa matematik, fysik, kemi, svenska och engelska på nivå 7-8 i skolan. Kvinnliga volontärer som kan hjälpa kvinnor på svenska.
Minimiåtagande: 
1 gång per vecka Max 3 gånger per vecka.
Adress: 
Norra Grängesbergsgatan 4
21444 Malmö
När och var genomförs uppdraget: 
Vi behöver frivilliga från idag Norra Grängesbergsgatan 4 i Malmö.
Organisation: 
Junction of Friends
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.