Volunteers required

Junction of Friends

Var?Malmö
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Kvinnor, Sport och hobby
Vad?Läxläsning, Språkträning och översättning, Stöd, hjälp och rådgivning

We have an NGO working to help children with their homework after school AND to help them understand Swedish education system.

Our 2nd goal is to help parents specially women to understand and learn Swedish to get help integration in Swedish society in proper way.

In the light of above mentioned goals junction of friends Ideell Förening needs volunteers to come and help children in Mathematics, Physics, Chemistry, Swedish and English. Volunteers also required for women to help them in

their Swedish language as a beginner and some needs help in their SFI assignmentst and their arrend with authorities.

Specifika önskemål eller information: 
We need Volunteer who can teach Mathematics, Physics, Chemistry, Swedish and English at level 7-8 grade of school. Female Volunteers who can help women in Swedish language.
Minimiåtagande: 
1 time per week Maximum 3 times per week.
Adress: 
Norra Grängesbergsgatan 4
21444 Malmö
När och var genomförs uppdraget: 
We need volunteers from today Norra Grängesbergsgatan 4 in Malmö.
Organisation: 
Junction of Friends
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.