Bli Språkkompis - Malmö

Kompis Sverige

Var?Distansuppdrag / Malmö
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Social gemenskap
Vad?Information och kommunikation, Språkträning och översättning

Just nu är det svårt att få till möten mellan människor i det ”verkliga” livet. Samtidigt kommer vårt behov av att ha kontakt med andra bara att öka i takt med att vi inte kan ses som vi är vana vid. Detta gäller inte minst för nya svenskar som läser på SFI (Svenska för invandrare) som nu till stor del övergått till distansstudier. Därför öppnar vi nu upp för möjligheten att bli Språkkompis via Kompis Sverige genom videosamtal eller träffar i verkliga livet, när det går.

Som Språkkompis får den som är ny i Sverige och Malmö någon att prata svenska med och du som är etablerad i Sverige får hjälpa någon som är ny att öva svenska och samtidigt får ni båda kontakt med någon ni kanske inte annars hade träffat.

Specifika önskemål eller information: 
Alla är välkomna, det enda du behöver är en telefon eller dator som kan ta emot videosamtal och en vilja att ha trevliga samtal. Ni får gärna träffas på riktigt.
Minimiåtagande: 
Du och din språkkompis bestämmer omfattning. Men räkna med att höras 1 gång i veckan.
När och var genomförs uppdraget: 
Du och din språkkompis bestämmer tid. Platsen är först och främst framför datorn eller telefonen.
Organisation: 
Kompis Sverige
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.