Kloka kvinnor för styrelseuppdrag i ideell förening

Lajvet – psykiskt hälsoforum

Var?Malmö
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Kvinnor, Social gemenskap
Vad?Administrativa uppgifter, Förtroende-/styrelseuppdrag, Information och kommunikation

Vi är en ideell förening som jobbar med att främja psykisk hälsa i samhället. Vår mest synliga verksamhet är mötesplatsen Café Lajvet på Kärleksgatan i centrala Malmö. Caféet är en liten, trygg mötesplats som riktar sig till tjejer och kvinnor.

Vi har nu spikat vårt nästa årsmöte till 17 mars 2021. Vi är intresserade av nya styrelsemedlemmar så att vi kan fortsätta driva vår verksamhet och vår ambition att bidra till det psykiska välmåendet i samhället.

Styrelsen består av 7 kvinnor i alla åldrar. Vi träffas ca var 6:e vecka och våra punkter handlar om att planera inför olika event, hantera våra bidragsansökningar, besluta om eventuella större förändringar i vår verksamhet Café Lajvet, vår medverkan i olika lokala forum inom psykiatrin och med lokala politiker, göra inlägg i samhällsdebatten, osv.

Vår verksamhet på caféet bedrivs löpande av ca 15 aktiva volontärer. Vi har ett antal 'stammisar' som besöker oss varje vecka och även spontana besök av unga tjejer och kvinnor som söker lite lugn i vardagen.

Om du är intresserad av att engagera dig i vår styrelse så vill vi förstås att du ska lära känna vår verksamhet. Om du inte tidigare har besökt vår mötesplats så önskar vi att du kommer på besök några gånger. Du behöver inte meddela innan, det är bara att dyka upp. Då får du känna efter om det är en miljö som du trivs i och du får träffa några av våra volontärer och besökare.

Vår föreningsbakgrund:
Vi tillhörde tidigare föreningen Mind Skåne (lokalförening till Mind) och är sedan mars 2019 en fristående förening som jobbar med psykisk hälsa genom medmänskligt stöd, kunskapsspridning och opinionsbildning.

Varmt välkommen!

Hälsar styrelseordförande Madeleine Isaksson

Föreningen Lajvet - psykiskt hälsoforum

Specifika önskemål eller information: 
Vi antar att du har erfarenhet eller intresse av psykisk (o)hälsa. Vi kräver inga formella meriter men vi önskar att du har ett hjärta och ett engagemang för vårt intresseområde. Vi är en liten förening där alla jobbar ideellt. Det betyder att vi alla hjälps åt och vi alla gör så gott vi kan med den ork och tid vi har till förfogande i olika skeden av våra liv. Välkommen till vår gemenskap!
Minimiåtagande: 
Vi har ett styrelsemöte ca var 6:e vecka, oftast kl. 17-19 på en vardagskväll.
Adress: 
Kärleksgatan 5
När och var genomförs uppdraget: 
Vår lokal finns på Kärleksgatan 5 i centrala Malmö. Mellan Davidshallstorg och gågatan.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.