Psykolog m.fl. till psykosocial mottagning som vill göra skillnad för samhällets mest utsatta grupper

Läkare i Världen

Var?Malmö
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Hälsa, Integration och asylsökande
Vad?Administrativa uppgifter, Stöd, hjälp och rådgivning

Läkare i Världens psykosociala mottagning kan jämföras med “första linjens” psykiatri. Vi ger psykosocialt stöd till papperslösa, asylsökande, EU-medborgare som befinner sig i utsatthet samt ensamkommande barn och unga som inte får sina vårdbehov tillgodosedda av den reguljära vården.

Din främsta uppgift är att ge socialt stöd i form av individuella stödsamtal som fokuserar på vardagliga levnadsproblem och den varaktiga stress som exempelvis livet i gatumiljö eller migrationsprocessen orsakar. Det innebär att du uppmärksammar de besvär och beteenden relaterade till traumatiska upplevelser eller psykiatriska problem som kräver medicinsk behandling. Din uppgift är att erbjuda praktiskt stöd, bedöma behov och orosmoment. Det betyder oerhört mycket för enskilda när du lyssnar på, tröstar och hjälper människor att hitta rätt information.

Specifika önskemål eller information: 
Att vara volontär på Läkare i Världen är både spännande, lärorikt och meriterande. Våra volontärer erbjuds utbildning och handledning av seniora volontärer. Det är en fördel om du kan ryska, spanska, azerbajdzjanska, rumänska, arabiska eller dari. Vi välkomnar även de som studerar till socionom och psykolog som skulle kunna öka sin praktiska kunskap och erfarenhet av psykosocialt arbete.
Minimiåtagande: 
Vi har öppet en gång i veckan, på torsdagskvällar mellan 18 - 20. oftast behövs en halvtimmes förberedelser och en halvtimmes efterarbete. Vi ser gärna att du kan närvara vid ett tillfälle i månaden.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget kommer genomföras under våra klinikkvällar i Malmö, nära Södervärn.
Tillgänglighet
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Organisation: 
Läkare i Världen
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.