Let's Sport Girls

Let's Sport Girlss logotyp

Vi är en ideell förening som fokuserar på idrott och hälsa för tjejer. Vår vision är att få fler tjejer att idrotta och att ge dem information bl.a. om hur kosten påverkar oss i samband med idrott. Vi vill även jobba för att tjejer inte ska drabbas av kostrelaterade sjukdomar, ätstörningar eller viktproblem.

Vi har som ändamål att genom våra gemensamma aktiviteter främja en god kamratskap och idrottsanda. Vi erbjuder prova-på tillfällen där man får möjlighet att testa olika idrotter för att på så vis ge våra medlemmar möjlighet att hitta just deras favoritsport.

Vi erbjuder även egna aktiviteter såsom workshops inom kost och träning och en egen träningsstudio där man bland annat kan testa dans, självförsvar, coreträning och cirkelträning och i viss mån även bollsporter. Våra träffar ska verka som en internationell mötesplats där tjejer från hela världen kan träffas och utbyta erfarenheter.