Malmö Kvinnojour söker valberedning!

Malmö Kvinnojour

Var?Malmö
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag
Varför?Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sysselsättning och arbete
Vad?Förtroende-/styrelseuppdrag, Ledarskap och samordning

Malmö Kvinnojour är en religiöst och politiskt obunden ideell förening vars mål är att erbjuda stöd och skydd för våldsutsatta kvinnor och barn. Inför årsmötet i april 2021 kommer vi att behöva välja in tre styrelseledamöter, eftersom några av ledamöternas mandatperiod då upphör. Detta uppdrag tillhör valberedningen.

Valberedning är en förtroendevald arbetsgrupp inom en organisation vars mål är att förbereda val av styrelseledamöter. Dess uppgift är att samla och förorda kandidater till styrelseuppdrag. Kandidaterna skall presenteras vid årsmötet i april 2021. De medlemmar som har rösträtt vid årsmötet kommer att rösta fram de lämpligaste kandidaterna för uppdraget.

- Valberedning skall vara medlemmar i föreningen Malmö Kvinnojour (genom att betala 100 kr i medlemsavgift).

- Valberedningen ska, enligt Malmö Kvinnojours stadgar, bestå av minst tre personer.

- Valberedningen skall väljas in vid ett årsmöte (detta kommer att ske vid ett extra årsmöte den 16 december)

Valberedningen kommer i anslutning till årsmötet få mer information om vår verksamhet och vad som är önskvärda roller i en styrelsen, vilka kompetenser och erfarenheter som är meriterande.

Specifika önskemål eller information: 
Vi kräver inga förkunskaper, men du skall vara medlem i vår förening samt ha tid och engagemang för att skapa rätt förutsättningar för vår verksamhet! Det är av högsta vikt att vi får kompetenta och motiverade styrelseledamöter. Det är därför meriterande om du har kunskap och erfarenhet i HR, rekrytering och personalfrågor. Särskilt meriterande är det om du tidigare haft förtroendeuppdrag i ideell sektor. Vi ser det som önskvärt att ni väljer att vara valberedning även inför årsmötet 2022!
Minimiåtagande: 
Vid vårt extrainsatta årsmöte den 16 december hoppas vi ha hittat flera kandidater till valberedning som då väljs in. Ert uppdrag är att hitta kandidater till styrelsen inför årsmötet den 13 april. Ni i valberedningen får själva komma överens om tider då ni ses och överlägger. Vid utfört uppdrag kommer vi att utfärda ett ideellt intyg som kan användas som referens.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget kommer ske inom Malmö och ni kommer att få tillgång till våra lokaler för att intervjua och rekrytera kandidater till styrelseuppdrag.
Organisation: 
Malmö Kvinnojour
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.