Malmö Kvinnojour söker volontärer!

Malmö Kvinnojour

Var?Malmö
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Politisk påverkan
Vad?Evenemangsuppgifter, Opinionsbildning/aktivism, Telefon-/chattjour

Malmö Kvinnojour har inte rekryterat nya volontärer på ett par år. Nu är det dags igen! Volontärer kommer därför att ha stort inflytande i att utforma volontärskapet efter önskemål och idéer. Vi erbjuder er ett givande sammanhang, gemenskap och möjlighet att bidra till samhällsförändring. Självklart innebär det även att ni får grundutbildning, handledning och kompetensutveckling genom att delta vid våra månatliga medlemsmöten.

Som volontär på Malmö Kvinnojour kan du vara delaktig på olika sätt:

- Stöd/ Aktiviteter

Att sitta i stödlinjen/ chatt och ta emot våldsutsatta kvinnors berättelser och vara ett initialt stöd för dem.

Att vara ett socialt stöd för våra boendeklienter i det skyddade boendet genom att umgås och arrangera enskilda eller gruppaktiviteter.

Att vara behjälplig med praktisk hjälp för våra boendeklienter, så som medföljning, barnpassning, fylla i myndighetspapper etc.

- Opinion/ Våldsprevention

Delta i och arrangera olika event för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor.

Skriva debattinlägg för jourens räkning.

Synliggöra jourens arbete på olika platser, fysiska eller digitala, genom dialog, föreläsning m.m.

Delta i eller driva våldspreventiva projekt gentemot olika målgrupper.

Vi ser gärna att ni kan vara del av alla delar i volontärskapet, men efter att vi lärt känna er kommer ni troligtvis passa bättre för olika uppdrag. Efter urval av kandidater kommer vi att intervjua (löpande) och begära utdrag från belastningsregistret för att vi är väldigt måna om personlig lämplighet. Som volontär måste man dela våra grundläggande värderingar. Viktiga, personliga egenskaper är ödmjukhet, lyhördhet och medmänsklighet.

Om ni blir kontaktade kommer ni få del av vår volontärpolicy, samarbetsavtal och mer information om uppdraget för att avgöra om det är något för er.

OBS! Vår förhoppning är att två- tre personer av volontärerna vill ta sig an ett kortare uppgift i valberedningen, där ni rekryterar kandidater till styrelsen. Vi kommer informera mer om detta i kontakten med er.

Specifika önskemål eller information: 
Malmö Kvinnojour tror att alla individer besitter kunskaper och färdigheter som kan komma till nytta hos oss. Vi ser gärna en bredd hos våra volontärer, med olika åldrar och bakgrund. Malmö Kvinnojour är inte könsseparatistiska. Som man är du varmt välkommen att engagera dig i utåtriktat arbete så som evenemang, opinion och våldsprevention. Du behöver inte ha några förkunskaper, men vi ser det som meriterande om du: - har tidigare erfarenhet av att vara volontär och/ eller socialt arbete, - utbildar dig till socionom eller journalist, - talar något annat språk än svenska och engelska, - är äldre än 65 och/ eller har möjlighet att engagera dig under dagtid, - har en specifik färdighet som du vill dela med dig av (trädgårdsarbete, spela instrument, måla, frisör, etc.) - erfarenhet från att arbeta i projekt.
Minimiåtagande: 
För att bli volontär för Malmö Kvinnojour ställer vi krav om att man skall engagera sig minst 8 h/ månad under ett års tid. Detta för att vi lägger resurser på våra volontärer, som genomgår grundutbildning och får kompetensutveckling inom området mäns våld mot kvinnor/ våld i nära relationer. Volontärer skriver på ett samarbetsavtal där det står specificerat vad vi förväntar oss, samt vad volontärer kan förvänta sig av oss. Efter volontäruppdraget (min. 1 år) kan vi utfärda ett intyg, som kan användas som merit!
När och var genomförs uppdraget: 
Samtliga uppdrag/ aktiviteter som genomförs av volontärer sker efter överenskommelse med verksamheten. Det är obligatoriskt för volontärer att närvara vid våra månatliga medlemsmöten, andra tisdagen i månaden 17.30- 19.30. Vårt kansli ligger i centrala Malmö.
Organisation: 
Malmö Kvinnojour
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.