Styrelseledamöter sökes till Malmö Kvinnojour

Malmö Kvinnojour

Var?Malmö
När?Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Kvinnor, Upplysning och folkbildning
Vad?Förtroende-/styrelseuppdrag

Malmö Kvinnojour är en ideell förening som har 40 års erfarenhet av våld i nära relation. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Malmö Kvinnojour erbjuder professionellt stöd och rådgivning för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Vi har även ett skyddat boende. Malmö Kvinnojour har sju anställda och ca 20 frivilliga volontärer.

Nu söker vi nya engagerade ledamöter till vår styrelse. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten och beslutar i de strategiska frågorna. Den operativa och löpande verksamheten handhas av en verksamhetsledare. Som styrelseledamot är du med och beslutar om jourens samtliga verksamhetsområden, bland annat ekonomi, volontärer och opinionsbildning. Du är också med och skapar en stabil finansiell och organisatorisk stabilitet och trygghet för jourens anställda och volontärer. En av posterna vi behöver fylla är som vice ordförande, vilket främst innebär att man tar ordförandes roll då denne inte kan delta.

Specifika önskemål eller information: 
Vi ser gärna att styrelsen består av människor i olika åldrar, av olika kön och av olika bakgrund. Vi ser även gärna att det finns olika kompetenser i styrelsen, till exempel inom ekonomi, juridik, HR, kommunikation eller socialt arbete i ledarroll. Vi värdesätter även dig med ett brett kontaktnät inom Malmös näringsliv och kommun. Tidigare erfarenhet av styrelse- eller föreningsarbete är naturligtvis en fördel med absolut inte en nödvändighet. Skulle du inte besitta någon av dessa kompetenser men brinner för kvinnorättsfrågor är du självfallet välkommen att ansöka. Som styrelsemedlem får du en introduktion på jouren och är välkommen att delta i de utbildningar och aktiviteter som föreningen anordnar.
Minimiåtagande: 
Styrelsemöten hålls cirka 10 gånger på ett år. Därtill förväntas du delta på jourens månatliga medlemsmöten. Det kan även bli viss helgutbildning.
När och var genomförs uppdraget: 
Du är varmt välkommen att anmäla ditt intresse senast den 7 mars 2021. Valberedningen kommer att löpande kontakta lämpliga kandidater och boka in digitala eller fysiska intervjuer med dem. De nya styrelseledamöterna utses av årsmötet den 13 april 2021, efter att valberedningen har lagt fram sina förslag. Uppdraget är på två år.
Tillgänglighet
  • Ledarhund
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Organisation: 
Malmö Kvinnojour
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.