Researcher till potentiella podcasts och pod-skapare

Malmö Pride

Var?Malmö / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Mänskliga rättigheter, Social gemenskap, Upplysning och folkbildning
Vad?Administrativa uppgifter, Information och kommunikation, Kreativa uppdrag

Includers är namnet på Copenhagen 2021 - WorldPride och EuroGames volontärer eftersom vi strävar efter att alla ska känna sig inkluderade #YouAreIncluded. Att bli en Includer är det ett fantastiskt sätt att få vänner, lära sig nya saker, uppleva vad som händer bakom kulisserna och göra skillnad världen över!

Lyssar du mycket på poddar, har ett intresse för human rights och HBTQ+ frågor och älskar att göra research? Då borde du söka till att bli volontär som undersöker, lyssar på och söker upp de poddar och pod-skapare vi funnit intressanta. Med andra ord en researcher med pod- och intresse för human rights och HBTQI+ frågor.

Specifika önskemål eller information: 
Kunskaper i engelska är ett måste och intresse av human rights och HBTQI+ frågor är önskvärt, lika så ett intresse för poddar samt bra research kunskaper
Minimiåtagande: 
5-6 timmar i veckan
När och var genomförs uppdraget: 
Nu - 22 augusti
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Hörslinga
  • Ledarhund
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Vi strävar efter att alla områden ska vara tillgängliga men det kan förekomma undantag på enskilda platser.
Organisation: 
Malmö Pride
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.