Skåne - Förening för incestutsatta söker engagerade volontärer

nxtME

Var?Malmö
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Upplysning och folkbildning
Vad?Evenemangsuppgifter, Information och kommunikation, Opinionsbildning/aktivism

nxtME stöttar och hjälper kvinnor och män, pojkar och flickor från 13 års ålder som är eller har varit utsatta för incest. Vår verksamhet bygger på tre ben: stödverksamhet, föreläsningar och opinionsbildning.

Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad. Vi behöver visa att vi finns av flera anledningar, för att stödsökande ska hitta till oss men också för att informera allmänheten om frågan samt bryta det tabu som så länge funnits. Det är dags!

Vi söker dig som vill vara med på mässor och event, sätta upp affischer och lägga ut broschyrer, hjälpa till och stötta upp där det behövs.

Specifika önskemål eller information: 
Vi söker dig som är engagerad, driftig och gärna kommer med egna initiativ. Innan ditt uppdrag behöver du skriva under sekretessavtal och volontärpolicy samt visa utdrag från belastningsregistret. Du kommer sen få läsa in dig på organisationen och ämnet och visa att du har förstått genom att svara på ett frågeformulär. När du börjar har du tillgång till handledning och feedback fortlöpande. Vi kommer träffas eller prata regelbundet. Du ska vara medlem i föreningen.
Minimiåtagande: 
6 månader
När och var genomförs uppdraget: 
Malmö/Skåne
Organisation: 
nxtME
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.