Rädda Barnen i Malmö söker läxhjälpare (Örtagård)

Rädda Barnen, Lokalförening Malmö

Var?Malmö
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Övrigt
Vad?Läxläsning, Stöd, hjälp och rådgivning, Utbildning

Läxhjälp i Örtagård Rädda Barnen bedriver läxhjälp tillsammans med samarbetsföreningen MKBF - Malmös Kvinnor och barn förening. Projektet riktar sig främst till de elever som går i mellanstadiet och uppåt men det finns även möjlighet för yngre barn att delta.

Utefter egen förmåga och kunskap stödja och hjälpa barn i deras läxläsande. Förbereda eleven inför uppgifter och ämnen i skolan och på så sätt underlättas elevers skolgång. Ha positiv påverkan på elevernas förmåga att lära sig självständigt genom förbättrad studieteknik, samt stärka motivation och självförtroende.

Så snart du inkommit med din intresseanmälan kommer vi att kontakta dig med lite frågor och mer information om uppdraget. Du är alltid välkommen att kontakta oss per mail om du har några frågor.

Specifika önskemål eller information: 
Gå Tryggare tillsammans onlineutbildning och visa ett utdrag ur belastningsregistret. Inga specialkunskaper krävs, men vilja att hjälpa och tålamod. Som läxhjälpare ska man ha till ambition att närvara vid minst två läxhjälpstillfällen per månad.
Minimiåtagande: 
Start under höst, 2 timmar per vecka
När och var genomförs uppdraget: 
Torsdagar kl. 17.15-19.15 i Rosengårds Fastigheters lokaler. Ibland träffas läxhjälparna utanför verksamheten för sociala aktiviteter.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.