Rädda Barnen i Malmö söker lek-/aktivitetsledare!

Rädda Barnen, Lokalförening Malmö

Var?Malmö
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​
Vad?Övrigt

Bli lekledare och gör skillnad för barn som upplevt eller bevittnat våld! Rädda Barnens projekt Pusselbiten är en verksamhet för barn som upplevt våld och lever i en utsatt situation. En gång i veckan erbjuder vi stärkande aktiviteter för barn och deras familjer. Aktiviteterna kan vara lek, spel, pyssel, samtala, åka på utflykter och givetvis fika. Nu söker vi fler personer som vill ge lite av sin tid till lek och aktiviteter med dessa barn! Uppdraget innebär: - Delta i en arbetsgrupp som består av ideella medlemmar. - Varannan vecka delta i verksamheten och under en vardagskväll träffa barn och deras förälder. - Delta i arbetsgruppens arbete och utveckling så som planeringsmöten, uppföljningsmöten samt genomföra enklare arbetsuppgifter, tex köpa material och fika.

Specifika önskemål eller information: 
Innan du blir volontär i verksamheten behöver du: - Gå vår onlineutbildning Tryggare tillsammans - Visa utdrag ur belastningsregistret. - Gå vår utbildning med information om verksamheten, trauma, våld och barn. Du behöver ingen tidigare erfarenhet men vi ser det som meriterande om du: själv är förälder, har relevant arbetslivserfarenhet eller relevant föreningserfarenhet
Minimiåtagande: 
Hur ofta du deltar beror på dina egna önskemål och tiden du vill avsätta, men vi vill att du är med minst två gånger i månaden.
När och var genomförs uppdraget: 
När: Torsdagar kl 17-20. Det tillkommer även tid för planering och uppföljning, cirka tre gånger per termin. Arbetsgruppen bestämmer själva tid för dessa och de brukar vara på vardagskvällar. Var: Lokal i centrala Malmö
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.