Rädda Barnen i Malmö söker volontärer till hösten 2020

Rädda Barnen, Lokalförening Malmö

Var?Malmö
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet
Vad?Läxläsning, Språkträning och översättning, Stöd, hjälp och rådgivning

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och vår verksamhet grundar sig på Barnkonventionen. Ge av din tid och gör skillnad i ett barns liv. Genom att bli volontär hos oss!

Våra verksamheter har fokus på att hjälpa barn som befinner sig i migration, barn som har utsatts för våld och barn i socioekonomisk utsatthet. Som volontär kan du hjälpa barnen med sina läxor, pyssla, göra utflykter, vara lekledare eller om du tycker om att driva och utveckla verksamheter kan du bli projektledare för någon utav våra verksamheter. Utöver det har vi även språkcafé för föräldrar. Vi har flera olika verksamheter på flera områden i Malmö men vart du blir volontär beror på din egen önskan och tiden du vill avsätta.

Läs mer om oss och vad vi har på gång på https://www.facebook.com/raddabarnen.malmo/

Välkommen med din ansökan!

Specifika önskemål eller information: 
Inga förkunskaper krävs. Du behöver visa upp belastningsregister (beställs på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/) och gå vår webbutbildning "Tryggare tillsammans" innan du kan starta ditt volontäruppdrag. Utöver det finns det möjlighet till introduktionskurs samt flera online-kurser och utbildningar för att få mer kunskap om barns rättigheter och bli den bästa volontären du kan bli för barnen.
Minimiåtagande: 
Beror på hur ofta du kan och hur behovet ser ut för respektive projekt. Men det kan vara allt från ett tillfälle varannan vecka till 2 gånger i veckan men oftast kvällstid (efter skoltid). Mellan 2-3 timmar per gång.
När och var genomförs uppdraget: 
Vi kommer överens om plats beroende på vilken projekt inom Rädda Barnen du vill vara volontär för.
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.