Rädda Barnen i Malmö söker volontärer till TeamUp!

Rädda Barnen, Lokalförening Malmö

Var?Malmö
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Integration och asylsökande, Social gemenskap
Vad?Kreativa uppdrag, Stöd, hjälp och rådgivning, Övrigt

TeamUp är strukturerade rörelsebaserade aktiviteter som syftar till att stärka barns motståndskraft och psykosociala välmående. Metoden är framtagen av War Child, Save the Children och Unicef Holland och startade som en respons till den ökade tillströmningen av asylsökande i Holland 2015. Idag har TeamUp spridit sig över hela världen och vi vill att just du är med och startar piloten med oss i Malmö. TeamUp riktar sig bland annat till barn som kommit ensamma till Sverige och befinner sig i en utsatt situation.

TeamUp-sessionerna kommer att erbjudas vid en fast tid och dag varje vecka, på samma plats, med samma grupp av volontärer, för att ge barnen struktur och förutsägbarhet.

TeamUp utgår ifrån principerna vi gör, vi visar, vi bryr oss. Varje aktivitet har ett specifikt tema och syfte som ämnar till att hjälpa barn att handskas med svåra känslor så som ilska, rädsla och stress. Utöver de generella ansvarsområdena du kommer att ha, så som att leda TeamUp-sessioner och applicera TeamUp-principerna i aktiviteterna, kommer du också ha planerings-, genomförande-, och utvärderingsansvar av aktivitetstillfällena, vilket sker vid samma tillfälle varje vecka, ca tre timmar totalt.

Du kommer även att ha Child Safeguarding-ansvar, vilket innebär att du får lära dig hur man skapar trygga och säkra verksamheter för barn samt hur man identifierar tecken på riskfaktorer, och om nödvändigt, hänvisa barn vidare till vårdinstanser med stöd av tjänstepersoner på Rädda Barnen. Du kommer att få en grundlig utbildning innan du börjar arbeta med TeamUp.

Rekrytering av volontärer påbörjas i september.

Specifika önskemål eller information: 
• Du är minst 21 år. • Du har erfarenhet av att organisera aktiveter för barn, eller en relevant utbildning inom områden som; pedagogik, dans och rörelse, sport eller migration. • Du har god förmåga att jobba i team.
Minimiåtagande: 
• Du är tillgänglig ca 3 timmar i veckan/varannan vecka (resväg ej inkluderad) under minst 8 veckor under hösten 2021. Det finns goda möjligheter att verksamheten fortsätter under våren 2022. • Du har möjlighet att vara med på de obligatoriska utbildningarna; en helg i oktober, troligtvis den 16-17 oktober samt 2 dagars uppföljning av verksamheten. • Följa Rädda Barnens Child Safeguarding policy. • Följa TeamUp’s certifieringsprocess (hålla loggbok, få certifikat osv).
När och var genomförs uppdraget: 
I centrala Malmö, en gång i veckan under eftermiddag/kväll, hösten 2021 och våren 2022.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.