Malmö: Vill du jobba för ett drogfritt samhälle och är 16-25 år? Unga SIMON söker dig som vill vara en resurs i kampen mot droger!

Riksförbundet SIMON, Svenskar och invandrade mot narkotika

Var?Malmö / Distansuppdrag
När?Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Social gemenskap, Upplysning och folkbildning
Vad?Information och kommunikation, Ledarskap och samordning, Praktiska uppgifter

Nu startar vi vår nationella nätverksgrupp och vill att du ska hänga med oss!

Unga SIMON jobbar för ett drogfritt samhälle. Vi är ett nätverk av ungdomar som kämpar mot droger. Vi är en del av Riksförbundet SIMON, Svenskar och invandrade mot narkotika och vi finns till för ungdomar mellan 13-25 år. Förutom att jobba mot droger är vi en mångkulturell intresseorganisation som arbetar mot främlingsfientlighet och rasism. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna.

Om Unga SIMON:s nationella nätverksgrupp

Som medlem i vår nationella nätverksgrupp kommer du vara en viktig resurs i kampen mot droger. Du kommer att vara med och utveckla en ny viktig ungdomsorganisation, som ska motivera ungdomar till att bli aktiva drogmotståndare. Nätverksgruppen består av ungdomar som kommer från olika delar av landet och ni kommer att arbeta tillsammans eller i mindre grupper med aktiviteter och frågor som ni tycker är viktiga.

Om uppdraget

  • Du kommer att ges möjlighet att bidra med ditt perspektiv och dina erfarenheter
  • Det finns stora möjligheter för Dig att ta initiativ till aktiviteter och verksamhet
  • Du är med och startar upp Sveriges viktigaste ungdomsorganisation

Uppdraget är ideellt och innebär bland annat uppgifter såsom att stödja planering av aktiviteter och läger och skapa mötesplatser för ungdomar som vill engagera sig för ett narkotikafritt samhälle. Att sprida kunskap och information om narkotikafrågor och riskerna med bruk av narkotika bland ungdomar. Att vara ambassadör för Unga SIMON och representera oss, t.ex. under Järvaveckan eller Almedalen. Att stödja förbundsstyrelsen och den lokala ungdomsverksamheten runt om i landet operativt, samt att delta i projekt. Ni kommer till en början arbeta nära tillsammans med förbundssekreteraren, tills ni känner er trygga att driva arbetet på egen hand. Som medlem i Unga SIMON:s nationella nätverksgrupp blir du invald på två år.

Ta chansen att vara med och göra skillnad. Skicka in din intresseanmälan i dag!

Specifika önskemål eller information: 
Inga särskilda förkunskaper eller erfarenhet krävs. Det viktiga är att du vill lära dig, tycker det är kul att samarbeta och ta lite ansvar. Vi söker dig som är 16–25 år. Du behöver vara drogfri för att engagera dig i Unga SIMON. Du får en introduktion i början av uppdraget och under uppdraget får nätverket utbildning och stöd. Ni kommer att samarbeta med vårt lokala nätverk runt om i landet. Då vi är en riksorganisation vilket innebär att gruppens deltagare kommer från olika delar av landet.
Minimiåtagande: 
Du bestämmer själv hur mycket tid du vill lägga ned på ditt engagemang, men ett minimum är deltagande på de möten som Unga SIMON har där gruppen träffas och planerar Unga SIMON:s aktiviteter, inkl. förberedelse inför möten. Du behöver också vara intresserad av att ta lite ansvar för aktiviteter, samt delta på någon utan Unga SIMONs aktiviteter. Nätverksmöten hålls minst 4 gånger/år.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget utförs via digitala möten, vid tider som gruppen kommer överens om tillsammans, men mestadels på kvällar och helger. • Att delta i Unga SIMONs träffar som äger rum via zoom-länk/i Stockholm minst fyra gånger årligen på helger. • Förutom detta kan du behöva avsätta lite mer tid beroende på aktuella aktiviteter. • Deltagande på andra aktiviteter som Unga SIMON eller riksförbundet anordnar förekommer ibland men då utifrån överenskommelse
Tillgänglighet
  • Ledarhund
  • Tillgänglig entré
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.