Frivilligledare till häktesverksamhet

Röda Korset, Malmökretsen

Var?Malmö
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Hälsa, Mänskliga rättigheter
Vad?Administrativa uppgifter, Besöksverksamhet, Ledarskap och samordning

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Genom att besöka häktade bidrar du till att stärka skyddet för deras rättigheter. Du ger, genom samtal, medmänskligt stöd för att stärka psykisk hälsa och bidra till ett värdigt och humant bemötande i en mycket utsatt situation.

Vi planerar att starta en besöksverksamhet på häktet under 2021-22, och i detta planeringsstadie rekryterar vi frivilligledare som ska kunna rekrytera

Uppdragsbeskrivning

Du förväntas:

 • förstå och acceptera Svenska Röda Korsets arbetssätt och följa organisationens styrdokument och riktlinjer samt Kriminalvårdens anvisningar.
 • Ansvara för att leda gruppen och dess verksamhet utifrån givna riktlinjer.
 • Medverka i rekrytering och ansvara för introduktion av nya frivilliga till verksamheten och ibland även avveckla frivilliga.
 • Planera, samordna, utveckla och följa upp verksamheten utifrån verksamhetsplan och budget.
 • Upprätta verksamhetsplan och verksamhetsberättelse i samråd med uppdragsgivaren/verksamhetsansvarig.
 • Delta i kretsens frivilligledarträffar
 • Vara en aktivt närvarande och lyssnande medmänniska.
 • Delta i nätverksträffar och möten.
 • Delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.
 • Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.

Omfattning

Du åtar dig att:

 • utföra uppdraget under minst ett år.
 • Delta i regelbundna möten med verksamhetsgruppen.
 • Omfattningen av uppdraget i tid enligt överenskommelse med uppdragsgivaren

Är det här du?

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.

Vi har sju grundprinciper:
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet

Specifika önskemål eller information: 
För att kunna utföra uppdraget behöver du: Skriva under överenskommelse och tystnadslöfte samt Kriminalvårdens sekretess. Lämna ett utdrag ur belastningsregistret. Vara minst 25 år Erfarenhet av att möta personer i kris eller svåra situationer Ha kunskap och erfarenhet av att förstå människors olika behov och reaktioner Ha förmåga att kommunicera med andra människor Det är meriterande om du kan tala och förstå andra språk än svenska och engelska. Det är också viktigt att du: är lugn och trygg i dig själv och har god självkännedom. är empatisk och vågar möta personer som blir känslomässiga. kan sätta gränser, både för dig själv och andra samt hålla dig till riktlinjer. har lätt för att arbeta i grupp och är kommunikativ. Du erbjuds introduktion och webbkurser, samt fortbildning för uppdraget
När och var genomförs uppdraget: 
I överenskommelse med verksamhetsutvecklare. I börjar det kan bli några timmar i veckan, som sen kan minska efter att verksamheten har etablerats. Uppdraget genomförs i Malmö och på häktet. Planering och samordning kan ske hemifrån och på plats på bl.a. Mötesplatsen på Norra Parkgatan 17. Utbildningen kommer att ske i Skåne, frivilligträffarna sker i Malmö.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.