Malmökretsen söker frivilliga till Rekryteringsgruppen!

Röda Korset, Malmökretsen

Var?Malmö
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Kris- och samhällsberedskap, Övrigt
Vad?Administrativa uppgifter, Information och kommunikation, Övrigt

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som rekryterare fungerar du som en brygga mellan olika verksamheter och nya frivilliga. I samråd med frivilligledare och berörd krets kvalitetssäkrar du rekryteringsprocessen genom att sprida information om verksamheterna, ta emot och introducera nya engagerade på ett bra sätt.

Du förväntas:

  • Samla in rekryteringsbehov från verksamheterna
  • Administrera och sprida uppdrag i lämpliga kanaler
  • Ta emot och hantera intresseanmälningar
  • Introducera nya frivilliga för verksamheternas frivilligledare
  • Vara ett stöd i introduktion och utbildning av nya frivilliga
  • Anordna och delta på informationsträffar och event
  • Delta i en introduktion och webbkurser, utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.

Du får:

  • Personlig utveckling
  • Utbildning och nya erfarenheter
  • Sociala medier kunskaper

Är det här du?
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.

Om Svenska Röda Korset

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.

Vi har sju grundprinciper:
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet

Specifika önskemål eller information: 
För att kunna utföra uppdraget behöver du: Ha datavana och gilla administration Vara kommunikativ i skrift Ha förmåga att planera, organisera och genomföra Ha förmåga att samarbeta med andra. Prata svenska och engelska. Det är meriterande om du kan prata andra språk.
Minimiåtagande: 
Tidsåtgång ca 4 h i veckan. Kan variera beroende på behov och händelser i omvärlden.
När och var genomförs uppdraget: 
Malmö
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.