Vill du göra skillnad för unga? MedmänniskaNU söker faddrar!

Röda Korset, Malmökretsen

Var?Malmö
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Integration och asylsökande, Social gemenskap
Vad?Mentorskap

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som fadder till en ungdom har du två roller – att guida och att guidas. Ditt uppdrag är att möta personen utan ett ”vi-och-dom-tänkande” där du ser mötet som en möjlighet till egen utveckling och lärande samtidigt som du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter.

Uppdragsbeskrivning

MedMänniskaNu är en kontaktskapande verksamhet med möten mellan två personer, där den ena är etablerad i det svenska samhället eller på arbetsmarknaden och där den andra inte är det. Syftet är att minska utsatthet och att öka delaktighet och etablering för unga. Ni bestämmer själva vad ni vill göra tillsammans, det kan vara sociala aktiviteter, idrottsaktiviteter eller annat. Ni träffas på överenskomna platser i Malmö som ni bestämmer tillsammans utifrån gemensamma intresse. Under terminen bjuder vi på gemensamma träffar med ungdomarna, men också på fadder aktiviteter då vi uppmuntrar erfarenhetutbytet och feedback om verksamheten.

Specifika önskemål eller information: 
Du förväntas att: komma överens med personen om hur ni vill att era möten ska vara. Det kan handla t.ex. om att fika, besöka museum, gå på bio, läxhjälp eller att delta på våra andra verksamheter, Ansvara för att fånga upp personens intressen och kunskaper, delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget. Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. För att kunna utföra uppdraget behöver du: ha förmåga att organisera och planera. Det är också viktigt att du: är lugn och trygg i dig själv och har god självkännedom, är nyfiken, lyhörd och flexibel, kan svenska, är kreativ, kan bekräfta och vågar vara känslomässigt nära.
Minimiåtagande: 
Du åtar dig att: - engagera dig i verksamheten i minst 6 månader - ha kontakt/träffas minst 6 timmar i månaden
När och var genomförs uppdraget: 
enl. överenskommelse
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.