RKUF Malmö söker två nya verksamhetsledare till läxhjälpen

Röda Korsets Ungdomsförbund Malmö

Var?Malmö
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Integration och asylsökande, Upplysning och folkbildning
Vad?Läxläsning, Språkträning och översättning, Stöd, hjälp och rådgivning

Detta är ett ideellt uppdrag inom ramen för Röda Korsets Ungdomsförbund

Alla barn och unga ska ha samma möjligheter att klara sin skolgång. Genom Röda Korsets Ungdomsförbunds läxhjälp får barn och unga inte bara hjälp med sina läxor, utan de blir även sedda och uppmärksammade, samt får känna sig viktiga och lyssnade på. Läxhjälpen är en trygg och social mötesplats för barn och unga. I nuläget bedriver vi läxhjälp på bland annat skolor, fritidsgårdar, boenden för ensamkommande, i bibliotek och andra samlingslokaler.

Innebär att du som verksamhetsledare:

 • Leder ett team av frivilliga att bedriva läxhjälpsverksamhet för barn och unga
 • Ansvarar för planering, schemaläggning och rutiner i verksamheten
 • Har delansvar i rekrytering, bemanning, inskolning och frivilligvård
 • Har delansvar i finansiering och budgetering av verksamheten

Som verksamhetsledare får du, för att klara ditt uppdrag:

 • Utbildning från Röda Korsets Ungdomsförbund (obligatorisk)
 • Hjälp och stöttning av såväl lokalföreningsstyrelse och erfaren personal på Röda Korsets Ungdomsförbund
 • Verktyg i form av riktlinjer, handböcker, checklistor, etc.

Vi söker dig som:

 • Är en bra ledare
 • Är van att ta mycket ansvar
 • Kan arbetsleda och delegera
 • Kan skapa och införa rutiner
 • Är en bra och noggrann planerare
 • Är öppen, lyhörd och tålmodig
 • Kan inspirera och motivera andra

Det är extra bra om du:

 • Har varit aktiv i läxhjälpen eller någon av våra andra verksamheter
 • Har erfarenhet av att leda andra
 • Har erfarenhet från andra föreningar eller frivilliguppdrag

Övrig info:

 • Uppdraget gäller för minst en termin
 • Det finns möjlighet att avancera till styrelseuppdrag eller nationella uppdrag i framtiden.
Specifika önskemål eller information: 
Tidigare erfarenhet av läxhjälp, ledarskap eller planering värderas.
Minimiåtagande: 
Flera dagar i veckan
När och var genomförs uppdraget: 
Minst en termin med placering i Malmö.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.