Valberedning Röda Korsets Ungdomsförbund Malmö

Röda Korsets Ungdomsförbund Malmö

Var?Malmö / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Upplysning och folkbildning
Vad?Förtroende-/styrelseuppdrag, Information och kommunikation, Praktiska uppgifter

Är du intresserad av rekrytering och vill göra skillnad för barn och unga i Malmö? Sök uppdraget som valberedningsledamot i RKUF.

Som valberedningen är du ansvarig för rekryteringen av nya poster till styrelsen. Under din tid som ledamot får du gå en valberedningsutbildning och lära dig all nödvändig kunskap om att skriva ansökningsposter, hålla i intervjuer och skriva nomineringar. Att vara medlem i en valberedningen är ett perfekt uppdrag för dig som vill lära dig mer om styrelsearbete och rekrytering men inte har tid att engagera dig i det löpande styrelsearbetet under året.

Specifika önskemål eller information: 
Ingen tidigare erfarenhet krävs men tidigare ideella uppdrag inom Röda Korset meriteras.
Minimiåtagande: 
Uppdraget är tidskrävande i perioder, framförallt tiden innan föreningsårsmötet när rekryteringen till den nya styrelsen ska ske. Vi ser därför att man ska vara minst två ledamöter i valberedningen för att kunna dela upp uppdraget på ett bra sätt.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget kan ske både på plats i Malmö eller på distans.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.