E-postdetektiv - Arbetet består i att kontakta våra medlemmar och höra hur de mår samt samla in deras e-postadresser, telefonnummer och synpunkter på verksamheten..

RSMH Mittpunkten, Malmö

Var?Malmö
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Social gemenskap, Upplysning och folkbildning
Vad?Administrativa uppgifter, Information och kommunikation, Insamling

RSMH Mittpunkten Malmö driver sedan många år TRÄFFPUNKTEN - Mittpunkten för människor med beroendeproblematik och psykisk ohälsa, (verkar för de som drabbats av psykiska eller sociala problem.).
Gästerna kan äta frukost och lunch och det finns möjligheter att sola, spela fia, biljard, vila sittandes och möta medmänniskor. Personalen/styrelsen som finns kan ge stöd och hjälp i vardagen.

Vi söker nu volontärer som kan hjälpa till med praktiska uppgifter.
Arbetet sker i samråd med och tillsammans med personal / styrelsen. Våra volontärer är en förutsättning i det systematiska relationsbyggande arbete som bedrivs på TRÄFFPUNKTEN / Mittpunkten och volontärerna är en viktig del av det livsviktiga arbete vi gör.

Uppdraget består i att kontakta medlemmar och samla in deras e-postadresser och telefonnummer/mobilnummer för att kunna ge dem allmän information. E-postdetektiv - Arbetet består i att kontakta våra medlemmar och höra hur de mår samt samla in deras e-postadresser, telefonnummer och synpunkter på verksamheten.

Specifika önskemål eller information: 
Våra medlemmar har alla olika erfarenheter och bakgrunder och som volontär behöver du ha en förståelse för det samt möta alla människor med respekt och medmänsklighet. Vi söker därför dig med ett lagom stort hjärta och med lite skinn på näsan. Detta kan både för oss, men även för dig bli ett mycket givande arbete, där kontakten med människor och noggrannhet är en viktig del. Utbildning/mall står föreningen för.
Minimiåtagande: 
Minimiåtagande: Minst två månader.
När och var genomförs uppdraget: 
När och var genomförs uppdraget: Verksamheten sker på plats på Idunsgatan 75, södra Malmö. Mittpunktens öppettider är vardagar 08.30 till 17.30 och uppdraget sker under dessa tider. OM, inte vi kommer överens om någonting annat! Helger ?
Tillgänglighet
  • Tillgänglig entré
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.