HJÄLP! två föreningar i Malmö söker mötes-sekreterare!

RSMH Mittpunkten, Malmö

Var?Malmö / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Hälsa, Social gemenskap
Vad?Administrativa uppgifter, Förtroende-/styrelseuppdrag, Information och kommunikation

Hej!

RSMH Mittpunkten Malmö, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa söker för tillfället en sekreterare

Lokalföreningen i Malmö söker en sekreterare!

Är du duktig på att skriva? Bli en del i gemenskapen, gå med i RSMHs lokalförening i Malmö! Ju fler vi är desto starkare röst har vi att påverka samhället och stå upp för personer med psykisk ohälsas rättigheter. Tillsammans står vi på de utsattas sida, tillsammans är vi starka.

Sekreterarens uppgifter kan se olika ut i olika styrelser men handlar främst om att sköta lokalföreningens penna vid styrelse- och andra möten. Som sekreterare spelar du en viktig roll i att styrelsearbetet är strukturerat och att ledamöterna kommer väl förberedda till mötena. I sekreterarens arbetsuppgifter ingår vanligtvis följande: Skicka kallelser inför möten, sammanställa dagordningar och skriva protokoll.

RSMH Malmö är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation vars syfte är att hjälpa människor, ge kamratstöd, motverka ensamheten och stigmatiseringen. RSMH bedriver idag en stor verksamhet som innefattar bland annat; fond- stiftelse- och bidragssökning, café, serverar lunch, biljard, boule, opinionsbildning. Det är viktigt att du som volontär i RSMH är väl införstådd med och skriver under på föreningens syfte, värdegrund och det opinionsarbete RSMH bedriver. Som ansvarig för en verksamhet krävs också att du blir medlem i föreningen.
Lokalföreningens uppgifter är att:
a. Skapa en trygg miljö där medlemmarnas återhämtning stöds,

b. Bedriva förenings- och studiearbete för att stärka gemenskap och ge möjligheter att dela erfarenheter,

c. Nå och värva nya medlemmar,

d. Påverka och samverka med kommuner, landsting/regioner och psykiatriska verksamheter samt delta i brukar-, inflytande och funktionshinderråd.

e. Samverka med andra brukar- och anhörigorganisationer på kommunal nivå.

Önskvärt att du brinner för RSMH´s frågor och tycker att det är kul med den här typen av samarbete!

Specifika önskemål eller information: 
RSMH kräver inga förkunskaper eller tidigare erfarenheter av styrelsearbete, även om detta är meriterande, dock datorvana då protokollen skrivs ner med Word enligt dagordningsmallar.
Minimiåtagande: 
Minimiåtagande: Styrelsen träffas ca en gång - två gånger i månaden. Vår uppskattning är att det räcker med 3-5 timmar i månaden, eventuellt något mer vissa veckor. Vi uppskattar också att styrelsemedlemmarna besöker och är med i verksamheten för att lära känna den och organisationen.
När och var genomförs uppdraget: 
Överenskommelse med övriga styrelsemedlemmar och ordförande. Uppdraget kommer både att genomföras på distans och på plats på Idunsgatan 75 i Malmö.
Tillgänglighet
  • Tillgänglig entré
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.