Vill du vara med att starta en intern och extern medlemstidning/nyhetsbrev?

RSMH Mittpunkten, Malmö

Var?Malmö / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Politisk påverkan, Social gemenskap
Vad?Information och kommunikation, Kreativa uppdrag, Opinionsbildning/aktivism

Hej!

RSMH Mittpunkten i Malmö, Riksföreningen för Social och Mental Hälsa söker för tillfället en kommunikatör, för både verksamhets- och internkommunikation men likväl vid intresse/kunskap även i vårt opinionsarbete. Kommunikatören kommer att jobba nära medlemmarna och styrelsen.
Exempel på uppgifter:

- Hemsida - uppdatera nyheter och information, skapa och dela event och inlägg från verksamheten (tillsammans med ordföranden och anställd).

- Utforma nyhetsbrev och andra utskick till medlemmar (tillsammans med styrelsen).

- Skriva sponsorbrev och stötta kommunikation i samband med styrelsen.

Vi önskar att du:

- Kan formulera dig anpassat till olika målgrupper.

- Är bekant med Wordpress, Facebook, Instagram etc.

Opinionsarbete

Exempel på uppgifter:

- Dela politiska inlägg och nyhetsartiklar via sociala medier.

- Omvärldsbevaka.

- Tillsammans med styrelsen opinionsgrupp skriva politiska texter och debattartiklar.

Därför önskar vi att du är:

- Insatt i debatten om psykisk ohälsa, beroendeproblematiken.

- Duktig på att formulera dig.

- Lösningsorienterad som person.

- Meriterande om du har arbetat med opinionsarbete tidigare.

Önskvärt att du brinner för RSMH´s frågor och tycker att det är kul med den här typen av kommunikation!

Specifika önskemål eller information: 
RSMH Malmö är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation vars syfte är att hjälpa människor, ge kamratstöd, motverka ensamheten och stigmatiseringen. RSMH bedriver idag en stor verksamhet som innefattar bland annat; fond- stiftelse- och bidragssökning, café, serverar lunch, biljard, boul, opinionsbildning. Det är viktigt att du som volontär i RSMH är väl införstådd med och skriver under på föreningens syfte, värdegrund och det opinionsarbete RSMH bedriver. Som ansvarig för en verksamhet krävs också att du blir medlem i föreningen. Lokalföreningens uppgifter är att: a. Skapa en trygg miljö där medlemmarnas återhämtning stöds, b. Bedriva förenings- och studiearbete för att stärka gemenskap och ge möjligheter att dela erfarenheter, c. Nå och värva nya medlemmar, d. Påverka och samverka med kommuner, landsting/regioner och psykiatriska verksamheter samt delta i brukar-, inflytande och funktionshinderråd. e. Samverka med andra brukar- och anhörigorganisationer på kommunal nivå.
Minimiåtagande: 
Vår uppskattning är att det räcker med 2-4 timmar i veckan, eventuellt något mer vissa veckor. Vi uppskattar också om kommunikatören besöker verksamheten ganska ofta för att lära känna den och organisationen.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget kommer både att genomföras på distans och på plats på Idunsgatan 75 i Malmö.
Tillgänglighet
  • Tillgänglig entré
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.