När du använder Volontärbyrån som volontär/frivillig eller som representant för en ideell organisation får du lämna samtycke till att Volontärbyrån behandlar dina personuppgifter i enlighet med svensk lagstiftning (dataskyddsförordningen, GDPR samt dataskyddslagen).

Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med att du skickar en intresseanmälan till en organisation, anmäler dig till en utbildning eller registrerar ett volontärsamordnarkonto på Volontärbyrån.

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-nummer samt övriga uppgifter i formulären som kan kopplas till dig som person är exempel på personuppgifter. 

Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi största försiktighet och respekt.

 

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Volontärbyråns huvudman
Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Adress
Klara Södra Kyrkogata  1
111 52 Stockholm

Organisationsnummer: 802018-0488

Kontaktperson på Volontärbyrån
Calle Norling
calle.norling@volontarbyran.org

telefon 0771-241400

Läs Forums integritetspolicy (pdf)