Primära flikar

Stiftelsen Skåne Stadsmissions logotyp

Stiftelsen Skåne Stadsmission

Skåne Stadsmission arbetar med att stödja och hjälpa den enskilda människan. Vi verkar för att öka det medmänskliga engagemanget i samhället genom att förbättra och förändra förutsättningar för människors villkor och livssituation.

Stadsmissionen vill aktivt delta i samhällsdebatten i syfte att belysa alla människors lika värde och genom aktiv handling motverka marginalisering av individer och grupper.

Stadsmissionen tror på mångfald och mervärde. Genom att ha ett omfattande volontärarbete gynnas alla. I mötet, människor emellan växer deltagare i de olika verksamheterna såväl som personal och naturligtvis du själv som volontär.

Just nu finns inga aktuella uppdrag

Sök bland alla uppdrag