Är du en fixare? Skåne Stadsmission behöver dig!

Stiftelsen Skåne Stadsmission

Var?Malmö
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Social gemenskap, Sysselsättning och arbete
Vad?Kreativa uppdrag, Praktiska uppgifter

På Skåne Stadsmission bedrivs flera verksamheter som sociala företag med målet att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhället och arbetslivet.

Just nu behöver vi extra hjälp på vår gåvomottagning och på lagret. Vår gåvomottagning på Grönegatan 36 tar dagligen emot skänkta gods, hit skänks stora mängder textiler, böcker, böcker, tavlor, husgeråd och möbler. På lagret sorteras alla skänkta gods och transporteras till rätt avdelning på Skåne Stadsmission.

Har du lite extra tid över i vardagen och tycker och att fixa och arbeta praktiskt, då är det dig vi behöver! Dessutom gör du en insats i Skåne Stadsmissions arbete med att stötta personer som lever i ekonomisk och social utsatthet.

Specifika önskemål eller information: 
Första gången du kommer till oss får du en introduktion och blir tilldelad en handledare som du har under ditt uppdrag.
Minimiåtagande: 
Vi ser gärna att du kommer regelbundet, ex. 1ggr/veckan, men det är alltid upp till volontären själv hur mycket tid och möjlighet man kan lägga på sitt uppdrag.
När och var genomförs uppdraget: 
På Skånestadsmissions Gåvomottagning och lager, Grönegatan 36 i Malmö.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.