Handledare till ungdomar som vill övningsköra och stötta med körkortsteori!

Stiftelsen Skåne Stadsmission

Var?Malmö
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Sysselsättning och arbete
Vad?Praktiska uppgifter, Transport, Utbildning

Skåne Stadsmission arbetar med unga vuxna 18-25 år som är hemlösa och befinner sig i Skåne. Majoriteten av de vi har kontakt med kom till Sverige som ensamkommande barn för några år sedan. I vårt arbete jobbar vi med bostadslösningar, socialt stöd, rådgivning och en öppen mötesplats.

Många av de unga som vi möter har fått tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier enligt nya gymnasielagen. För att få stanna i Sverige efter att det tillfälliga uppehållstillståndet löper ut måste de, utöver att klara av sina studier, ha en fast inkomst inom sex månader efter avslutad utbildning. Värdet av att få ett arbete är därför högt och många planerar därför för hur de ska komma in på arbetsmarknaden. Flera jobb som är aktuella för målgruppen kräver körkort vilket gör att intresset är stort för att börja övningsköra. Dessa unga saknar ofta en vuxen person som de kan köra med och därför söker vi nu efter personer som kan tänka sig övningsköra och vara handledare till en eller flera ungdomar.

Hur går det till?
Vi på Skåne Stadsmission står för avgiften för handledarutbildningen. Efter avklarad utbildning och när handledarbeviset är mottaget, så matchar vi er med en ungdom. Därefter gör ni gemensamt upp om tider. Parallellt med att ni tillsammans övningskör så kommer ungdomen kunna få hjälp med teori i studiecirkelformat inom ramarna för vår öppna verksamhet.

Det behövs även volontärer som vill vara delaktiga i studier i körkortsteori (som läxhjälp men med körkortsteori istället för läxor).

Specifika önskemål eller information: 
För att din ansökan ska bli godkänd hos Transportstyrelsen finns det några krav du behöver uppfylla: Du har fyllt 24 år, Du och din elev har gått en introduktionsutbildning under de senaste fem åren, om övningskörningen gäller för personbil eller lätt lastbil, Du har ett giltigt körkort från Sverige eller ett annat EES-land. Du ska ha haft behörighet för det fordon som ni ska övningsköra med under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren.
Minimiåtagande: 
Som handledare tackar du ja till så många uppdrag som du kan och vill, men vi ser gärna att du kör med ungdomen en eller flera gånger i månaden. Behovet av handledare kan vara stort, vilket gör att du kan få många förfrågningar om att köra med flera ungdomar. Du väljer själv i vilken omfattning du vill och kan bidra.
När och var genomförs uppdraget: 
Du kommer själv överens med ungdomen om var och när ni ska köra men förankrar alltid detta med personal på Skåne Stadsmission.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.