Frivilliga sökes till barngrupp tillsammans med Clowner utan gränser

Svenska Röda Korset Malmö

Var?Malmö
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Hälsa, Integration och asylsökande
Vad?Kreativa uppdrag, Ledarskap och samordning

Du behövs! Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade driver stödverksamheter för barn som har föräldrar med migrationsrelaterad stress, alternativt diagnosen posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Vi söker nu frivilliga till vårt projekt tillsammans med Clowner utan gränser.

Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig inom vår barnverksamhet bidrar du till att stärka barn som anhöriga i sin roll, främja psykisk hälsa och ge möjlighet till gemenskap med andra barn i liknande situation.

Tillsammans med Clowner utan gränser har Barnverksamheten ett projekt där två cirkusartister leder workshops för barn 6 - 12 år gamla. Vi träffas varje torsdag och barnen får lära sig allt som har med cirkus att göra. Vi testar bland annat akrobatik, jonglering, balansövningar och andra roliga cirkusinspirerande lekar. Genom att sprida skratt, lek och glädje bidrar vi till ny energi och att barnen får en roligare vardag. Vi skapar en trygg plats där barnen får utrymme att vara barn och uttrycka sig kreativt. Nu söker vi två frivilligledare vars uppdrag är att leda barngruppen samt stötta cirkusartisterna i deras arbete.

Låter detta intressant?

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna som krävs för uppdraget.

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.

Vi har sju grundprinciper:
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet

Specifika önskemål eller information: 
Du förväntas att delta under en obligatorisk utbildningsdag den 25 september samt genomföra tre webbkurser. Du behöver även visa upp utdrag från polisens belastningsregister. För att kunna utföra uppdraget behöver du ha fyllt 18 år och kunna prata samt förstå svenska. Språkkunskaper i arabiska, daari eller farsi är meriterande. Vi ser gärna att du har en förmåga att skapa en trivsam och öppen stämning, en god samarbetsförmåga och att du kan skilja på egna behov och andras. Därutöver ser vi gärna att du är intresserad av att jobba med barn, är lugn och trygg i dig själv och att du är lyhörd och flexibel.
Minimiåtagande: 
Du åtar dig att delta vid varje träff under den sagda perioden, med undantag vid sjukdom/plötsliga händelser.
När och var genomförs uppdraget: 
Träffarna äger rum på torsdagar kl. 17.00 – 20.00 under perioden 16/9 - 4/11 2021. Träffarna sker i Kirsebersskolans gymnastikssal.  Vi ser fram emot din ansökan.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.