Frivilliga sökes till Flyktfåglarnas föräldragrupp

Svenska Röda Korset Malmö

Var?Malmö
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Integration och asylsökande, Social gemenskap
Vad?Ledarskap och samordning, Språkträning och översättning, Stöd, hjälp och rådgivning

Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade driver stödverksamheter för barn som har föräldrar med migrationsrelaterad stress, alternativt diagnosen posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Vi söker nu frivilliga till vår föräldragrupp som löper parallellt med vår barngrupp Flyktfåglarna.

Föräldragruppen verkar som en mötesplats för föräldrar som har barn inom vår verksamhet. Gruppen blir ett socialt forum där vi bland annat övar svenska och pratar om vad som kan upplevas som nytt och annorlunda i det svenska samhället. Kreativa övningar och spel uppskattas. Föräldrarna erbjuds även workshops ledda av kuratorer, psykologer och fysioterapeuter som arbetar på centret. Föräldragruppen kommer bestå utav ca 2 frivilliga som är ansvariga för att planera och genomföra träffarna. Då och då deltar föräldrarna i aktiviteter tillsammans med sina barn.

Specifika önskemål eller information: 
Du måste ha fyllt 18 år för att engagera dig inom vår verksamhet. Inga förkunskaper krävs. Den utbildning som vi anser nödvändig för att kunna vara frivillig ges under den obligatoriska utbildningsdagen den 25 september. Alla frivilliga måste begära utdrag ur polisens belastningsregister. Du ska kunna prata svenska. Språkkunskaper i daari, farsi eller arabiska är meriterande.
Minimiåtagande: 
Då vi värnar om familjernas trygghet anser vi att kontinuitet är A och O i vårt arbete. Därför måste du kunna delta vid varje träff (med undantag plötsliga händelser/sjukdom) under minst en termin.
När och var genomförs uppdraget: 
Träffarna äger rum på onsdagar kl.17.00 – 20.00 under perioden 29/9 - 15/12 2021. Viss tid för planering tillkommer utöver själva träffarna samt en obligatorisk utbildningsdag den 26 september på Svenska Röda Korset i Malmö. Samtliga träffar sker i Svenska Röda Korsets lokaler i Malmö.
Tillgänglighet
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.