Primära flikar

Unga Lukass logotyp

Unga Lukas

Unga Lukas är ett stödforum på nätet för unga. Här finns Lukaschatten - där unga kan få stöd av en lyssnande vuxen med erfarenhet och kunskap. Man är välkommen att prata om alla sina funderingar, tankar och känslor - om livsfrågor, psykisk hälsa, relationer mm. Unga Lukas drivs av förbundet S:t Lukas som har mottagningar för psykoterapi och handledning i hela landet. Organisationen är icke vinstdrivande och överskottet går till att stödja de som inte har så stora resurser, ex ungdomar.