Barnrättsinformatör i Malmö, med fokus på idrott

UNICEF, Sverige

Var?Malmö / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Sport och hobby, Upplysning och folkbildning
Vad?Information och kommunikation, Utbildning

Uppdraget utgår från UNICEF Sveriges material ”Barnkonventionen och föreningsidrotten – handbok för idrottsledare”. Den handboken vill vi sprida och behöver därför fler personer som kan genomföra workshoppar kring barnkonventionen och idrott.

För att gilla uppdraget och kunna bidra till att nå UNICEF Sveriges mål om att stötta idrottsledare bör du uppfylla följande krav:

  • Ha praktisk, egen erfarenhet av idrottsrörelsen. Gärna som ledare eller förtroendevald.
  • Vara intresserad av barnkonventionen och vilja sprida den till idrottsföreningar.
  • Kunna och vilja genomföra föreläsningar och workshoppar på kvällstid och eventuellt helger.
  • Ha en flexibel inställning till att kunna resa till en förening på en annan ort än den du själv bor på eller planera för ett digitalt upplägg.
  • Som person bör du vara positiv och ha energi så att du kan förmedla budskapet så att åhörarna vill lyssna och delta.
Specifika önskemål eller information: 
Du kommer få personlig introduktion och sedan gemensam utbildning med andra. Du får också tillgång till intranät, facebookgrupp och kontinuerlig handledning för ditt uppdrag. UNICEF Sverige står för dina rese- och boendekostnader i samband med utbildning på annan ort än den du bor på.
Minimiåtagande: 
Vi kommer överens om vilka uppdrag som passar och vilka du kan genomföra. Men vi planerar för att du ska hålla tre idrottsworkshoppar under hösten och tre under våren.
När och var genomförs uppdraget: 
Idrottsföreningar kan, kostnadsfritt, boka barnrättsinformatörer genom bokningsformulär på unicef.se. Utifrån de bokningsförfrågningar vi får kontaktar vi barnrättsinformatörer och fördelar uppdragen.
Tillgänglighet
Vi styr själva vilka aktiviteter vi deltar på eller genomför och kan då påverka tillgänglighet och anpassning.
Organisation: 
UNICEF, Sverige
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.